ceskesbory.cz
Setkání moravských a slovinských pěveckých sborů
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 odjíždí Vachův sbor moravských učitelek směr Slovinsko na Setkání moravských a slovinských sborů (dále jen SMSS). Toto setkání sbor pořádá ve spolupráci s Česko-slovinskou společností již pošesté střídavě na Moravě a ve Slovinsku.