ceskesbory.cz
Zahradní slavnost na paměť Josefa Hlávky
Slavnost je tradičně spojena s položením kytic a krátkou vzpomínkou na Josefa Hlávku u přeštické hrobky Hlávkovy rodiny a též se zádušní mší v kapli lužanského zámku.