ceskesbory.cz
Jeden zakladatel a jeden víkend plný zpěvu, tance a úsměvů
V letošním roce oslaví Sušický dětský sbor spolu se svým zakladatelem sbormistrem Josefem Baierlem 50 let od svého založení.