ceskesbory.cz
ČESKÁ HUDEBNÍ RADA udělila letos své ocenění RNDr. Janu Králíkovi CSc.
RNDr. Jana Králíka, CSc. můžeme znát z obrazovky – z rozhovorů s věhlasnými umělci, ale také z jazykových koutků – a lze ho slýchat v rozhlase jako zasvěceného průvodce světem hudby.