ceskesbory.cz
Muzikantský a pedagogický odkaz Václava Žilky je stále živý
Vystudoval JAMU v Brně a AMU v Praze. Vyučoval na konzervatoři v Brně a Plzni. V roce 1976 vytvořil projekt „Dřevěná píšťalka“ zábavná škola hrou na zobcovou flétnu. Na něj později navázaly programy „Pražská píšťalka“ a „Léčivá píšťalka“, která byla zaměřena na problematiku dýchacích onemocnění.