ceskesbory.cz
Slavnostní koncert k otevření refektáře klatovské jezuitské koleje
Slavnostní otevření refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech vnímáme jako úspěšné završení našich dlouhodobých snah dostat tento nádherný prostor do povědomí nejen klatovské kulturní a hudbymilovné veřejnosti.