ceskesbory.cz
Festivia Chorus zve na mimořádný varhanní koncert
Velice se těšíme, že na naše památkově chráněné varhany zahraje vynikající varhaník nad jiné povolaný, pan PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D.