ceskesbory.cz
Sborový festival Dr. Antonína Tučapského
Již od roku 2005 po každé dva roky pořádá Městské kulturní středisko Vyškov festival amatérských pěveckých sborů. V malebném jihomoravském městě se koná pod záštitou města Vyškova jednodenní soutěžní přehlídka. Jak odkazuje její název, nese jméno významného vyškovského rodáka a čestného občana města Vyškova Antonína Tučapského.