ceskesbory.cz
Znojmo se v červenci stane na tři týdny světovou operní metropolí.
Emočně velmi silný je biblický příběh o izraelském králi Saulovi. Jeho sokem je mladičký a neurozený David, který přemohl Goliáše. Příběh Saula vykresluje přerod přátelství a obdivu zamýšleného Saulova následníka Davida v závist a nenávist, která je nakonec příčinou panovníkovy zkázy.