ceskesbory.cz
Nejen členové Dvořákova komorního sboru získali ocenění na Memoriálu Zdeňka Lukáše
Dne 28. října, v den vzniku samostat-ného Československa, rozezněly sál kralupského kulturního domu Vltava tóny sborové hudby u příležitosti koncertu Pocta tvůrcům. Tento slavnostní koncert završil memoriál předního českého skladatele sbo-rové hudby Zdeňka Lukáše, od jehož úmrtí uplynulo 10 let.