ceskesbory.cz
DIRAIT-ON - bakalářský koncert dirigentky Anežky Gráttové
V pátek 3. května proběhl v krásném barokním kostele sv. Michaela na Smržovcel mimořádný koncert. Tento koncert byl zároveň bakalářskou zkouškou sbormistryně Anežky Gráttové.