ceskesbory.cz
Farnost Suchdol- benefiční svatodušní koncert
Farnost Suchdol a pěvecké sbory Orlice a Vlastimila Prostějov, Vás zvou na benefiční svatodušní koncert, který se uskuteční v neděli 9. 6. 2019 od 16:00 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Suchdole.