ceskesbory.cz
Hudba na pomezí barev, stylů a světů -
Kostel sv. Martina na Hůrce u Klatov svou polohou přímo láká k realizaci koncertů s neobvyklou dramaturgií. Díky spolku Omnium, jenž je nyní správcem této svatyně, zde můžeme zrealizovat koncert, jenž pokračuje v tradici pořádání koncertů Kolegia pro duchovní hudbu pro refektář.