ceskesbory.cz
Procházky uměním nabídnou umění baroka i hudbu našich současných skladatelů
Letní program 7. ročníku budeme tentokrát zahajovat v nádherném prostoru františkánského barokního kláštera v Kostele Nanebevzetí Panny Marie.