ceskesbory.cz
Premiéra scénického koncertu o Kryštofu Harantovi
Smícháš-li českého šlechtice a ambiciózní sbor, co dostaneš? Rozhodně něco dosud nevídaného, dokonce i neslýchaného: takzvaný entropický scénický koncert o životě jednoho pěkného Haranta.