ceskesbory.cz
Velikonoční festival duchovní hudby začíná za měsíc v neděli 14. dubna 2019
Hudební Brno ve Svatém a Velikonočním týdnu? To je světová premiéra Tulevovy skladby, gregoriánský chorál, Byzantské pašije, houslová symfonie, varhanní koncerty, temné hodinky, sváteční renesanční Řím nebo Bachovo velikonoční oratorium.