ceskesbory.cz
24. ROČNÍK FESTIVALU DNY BOHUSLAVA MARTINŮ
Srdečně Vás zveme na 24. ročník festivalu Dny Bohuslava Martinů. Od 18. listopadu do 19. prosince nabízí festival jedenáct koncertů, na kterých vystoupí výrazné postavy české a zahraniční hudební scény. Zahájení akce s Otvíráním studánek proběhne 4. prosince v 19:30 v sále Martinů v Lichtenštenském paláci v Praze. Vystoupí Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála a Petr Louženský (sbormistři), členové Wihanova kvarteta a další.