ceskesbory.cz
Přijďte si poslechnout vícehlasé roráty rudolfínské Prahy
Přijďte si poslechnout vícehlasé úpravy rorátních zpěvů od skladatelů konce 16. století (Jacob Handl-Gallus, Charles Luyton, Philipp de Monte, Orlando di Lasso a jejich čeští současníci).