ceskesbory.cz
Úspěšný začátek akademického roku pro Akademický pěvecký sbor
Zpívat s Akademickým pěveckým sborem pod vedením dirigenta Adama Sedlického máte možnost na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. V letošním významném roce se sluší zmínit, že náš sbor spojuje české sborové zpívání se slovenským vedením.