ceskesbory.cz
Duchovní hudba u Panny Marie klatovské na přelomu 18.-19. století
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy společně s orchestrem Consortium Musicum provede v rámci XXVI. Haydnových hudebních slavností figurální hudbu, jež zněla v klatovském poutním kostele po josefínských reformách na konci 18. a na počátku 19. století. Koncert se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panný Marie v Přešticích dne 16. září v 18 hodin.