ceskesbory.cz
„Hlas je nejdokonalejší a nejobtížnější hudební nástroj,“ říká Jiří Chvála
Do Knihy cti bude v červnu uvedeno jméno Jiřího Chvály, uměleckého šéfa Kühnova sboru, který diriguje Kühňata již přes padesát let a přejal tuto funkci po samotném zakladateli profesionálního sbormistrovství u nás.