ceskesbory.cz
Tomáš Fiala oslaví významné životní jubileum
Dnes 20. srpna oslaví své 85 narozeniny významný pedagog a sbormistr, emeritní prof. Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc., osobnost, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj sborového zpěvu v severních Čechách. V jeho dosavadním životě se snoubila činnost umělecká, pedagogická a organizátorská. Vychoval celou řadu sborových pěvců, sbormistrů a učitelů hudební výchovy. Výrazně zapůsobil na sféru amatérského i profesionálního sborového dění nejen v ústeckém, litoměřickém a českolipském regionu, ale i v zahraničí.