ceskesbory.cz
Festival duchovní hudby u příležitosti 100. výročí ČSR
Festival duchovnej hudby U milosrdných bratov sa kona v sobotu 10. 11. 2018 v Bratislave. Jedná sa o nesúťažnú prehliadku chrámových zborov. Vystúpenie jednotlivých zborov bude prebiehať v kostole Navštívenia Panny Márie.