ceskesbory.cz
Koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice - s dechovkou
Rok 2018 je rokem mnoha významných výročí a ta se mají oslavovat. 70. výročí povýšení Kopřivnice na město bylo inspirací pro Pěvecké sdružení Kopřivnice (dále PSK) uspořádat slavnostní jarní koncert, nabídnout atraktivní program a uctít tak nejen výročí města, ale i sto let od vzniku republiky. A povedlo se!