ceskesbory.cz
Slavnostní koncert k nedožitým 90. narozeninám sbormistra Jaroslava Dostalíka
V sobotu 14. dubna 2018 se od 18:00 hodin uskutečnil v koncertním sále Střediska volného času v Brně-Lužánkách slavnostní koncert, věnovaný nedožitým 90. narozeninám sbormistra Jaroslava Dostalíka. Uskutečnil se pod záštitou primátora města Brna Petra Vokřála.