ceskesbory.cz
Bohemia a ZET: naše krajanské pěvecké sbory nezahálejí
17. kvĕtna příjemnou cestou do přímořského mĕstečka Tisno, Bohemia obohatila a úspĕšnĕ ukončila první pololetí. Jako vždy, docházka na zkoušky byla hojná, jenom mnozí se na takovou cestu nevydali kvůli zdravotním potížím. Dvacítce zpĕvákům se v autobusu přidal Dechový orchestr ZET, aby kulturni program, který spolu připravili pro občané Tisna byl bohatší. Koncert spolupořádali s místním dechovým orchestrem Hartić. Před koncertem se v místním domě konala prezentace knihy o Václavu Havlovi, autorů Jasni Marcelićové a Marijana Lipovace.