ceskesbory.cz
Přehled sborového dění na Slovensku v roce 2017
Pod gescí Národného osvetového centra se každoročně koná několik soutěží, festivalů a kurzů. Jejich přehled za rok 2017 Vám přinášíme právě v tomto článku.