ceskesbory.cz
Výroční koncert - Než nám dětí do Afriky odletí
Na konci školního roku se již tradičně koná výroční koncert všech přípravných oddělení a také koncertního sboru Iuventus, gaude! v jabloneckém Eurocentru. Letošní setkání bylo ve znamení závěru roku, plného pilných příprav koncertního sboru před odletem do Jihoafrické republiky, kde se letos v červenci koná mezinárodní sborová olympiáda.