ceskesbory.cz
Skladatel Leopold Koželuh se vrátil do Velvar, přestože je 200 let po smrti
V pátek 25. května zazněly v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech na náměstí Krále Vladislava některé Koželuhovy skladby v podání pardubické komorní filharmonie a chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri. Po koncertě pak byla na rodném domě Leopolda Koželuha, který stojí nedaleko kostela ve Slánské ulici, odhalena nová pamětní deska. „Město Velvary chce touto událostí rozvíjet tradici každoroční připomínky díla Leopolda Koželuha i uvědomování si toho, že časy, kdy i v malém městě může člověk získat skvělé hudební vzdělání, u nás bohudík stále přetrvávají,“ říká starosta města Radim Wolák.