ceskesbory.cz
Pěvecké sbory na Všesokolském sletu v Praze
V rámci letošního sokolského svátku se v Praze uskuteční nejen slavný slet, ale i řada kulturních akcí. Jednou z nich je i koncert pěveckých sborů na scéně Národního divadla. Vystoupí zde nejen čtyři pěvecké sbory Sokola z Čech a Moravy, ale i známý Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy. V programu nazvaném Česká píseň zazní díla Bedřicha Smetany a Josefa Förstera. Akce se uskuteční v pondělí 2. července v 19:00 na Nové scéně Národního divadla v Praze.