ceskesbory.cz
Cena Bedřicha Smetany v rukou Vlastimila Čejpa
Úspěšnou celoživotní sbormistrovskou práci ocenil Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů nejvyšším národním sbormistrovským oceněním – Cenou Bedřicha Smetany za rok 2017.