ceskesbory.cz
Motýli Šumperk zpívali s Coro Calicantus z Locarna
Před 25 lety se na svém koncertě v Locarnu seznámili se začínajícím dětským sborem, když tamější sbormistr obdivoval jejich výkon. Sbor vyrostl a stalo se z něj výborné koncertní těleso. České posluchače pak potěšil spolu s Motýli na třech koncertech.