ceskesbory.cz
Pěvecký sbor BOLESLAV připravuje další krásné koncerty
Pěvecký sbor Boleslav připravuje pro letošní sezónu řadu akcí. Vysotupí mimo jiné na Čelakovické festialu sborového zpěvu. V neděli 13. května 2018 v 18 hodin ve Sboru českých bratří v Ml. Boleslavi zazní koncert Pocta tvůrcům, na další koncerty sboru se můžete těšit v červnu.