ceskesbory.cz
Výsledky soutěže Chrám i tvrz Vsetín 2018 zveřejněny
V sobotu 14. dubna proběhl v Domě kultury ve Vsetíně další, již 25. ročník krajské soutěže v uměleckém přednesu a sborovém zpěvu pořádané na podporu české slovesnosti a hudebnosti. Přinášíme Vám výsledky sborové soutěže, které se letos zúčastnilo 7 dětských pěveckých sborů.