ceskesbory.cz
Semilský džbánek plný hudby již počtrnácté
Čtrnáctý ročník Semilského džbánku se konal 13.-14. dubna. Vedle běžných koncertů proběhlo i vystoupení v kapli na Valdštejně. Závěrečný koncert uzavřel společný zpěv Staročeského chorálu.