ceskesbory.cz
Moravské učitelky a učitelé zazpívají na společném koncertě
Vachův sbor moravských učitelek a Pěvecké sdružení moravských učitelů mají ve své více než stoleté historii mnoho společného – především zakladatelem obou sborů je legendární osobnost sborového umění prof. Ferdinand Vach, a tělesa také spojuje hluboká tradice interpretace děl B. Smetany, L. Janáčka a dalších českých skladatelů tzv. „národní školy“.