ceskesbory.cz
VUS UK oslaví 70 let koncertem a novým CD
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy se v letošním roce jako nejstarší český akademický sbor dožívá v plné činnosti 70 let od svého založení. K tomuto jubileu připravujeme nejen velký koncert v pražském Rudolfinu, na nějž jste všichni srdečně zváni, ale také nové CD. Jeho prostřednictvím bychom rádi vzpomněli na Petra Ebena a Zdenka Lukáše, od jejichž úmrtí již uplynulo více než deset let.