ceskesbory.cz
Třicet let činnosti smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha
Na podzim letošního roku oslaví třicet let své umělecké činnosti Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha. Sbor byl založen v roce 1988 sbormistry Ing. Vladislavem a Zdenou Součkovými. Jeho základem se staly zejména bývalé členky dětského pěveckého sboru Radost Praha.