ceskesbory.cz
Oslavme 100 let republiky společně! 2.díl: Zpívejte vybrané české skladby!
Unie českých pěveckých sborů se rozhodla uspořádat k oslavě tohoto výročí řadu vzpomínkových akcí, jejichž mottem je heslo pražského Hlaholu „Zpěvem k srdci – srdcem k vlasti“. Vyzývá mimo jiné pěveckou obec, aby zařadila do svého repertoáru skladby s odpovídajícím tématem. Výběr naleznete v tomto článku.