ceskesbory.cz
Krajanský spolek Lumír ve Vídni nabízí noty skladeb svých sbormistrů
Českoslovanský zpěvácký spolek ve Vídni Lumír funguje ve Vídni jakožto spolek českých krajanů již od roku 1865. Jelikož byli někteří lumírovští sbormistři také skladateli, rozhodl se vídeňský spolek připomenout jejich dílo. Protože ovšem až na výjimky neexistují žádné nahrávky těchto skladeb, přistupuje spolek pro oživení povědomí o těchto skladbách k vydávání not.