ceskesbory.cz
Malé ohlédnutí za devátým ročníkem Opava cantat
Ve dnech 9.–11. listopadu 2017 se v Opavě uskutečnil již 9. ročník Celostátní přehlídky středoškolských sborů Opava cantat 2017. Přehlídku, která se konala pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a primátora statutárního města Opavy Radima Křupaly a za finančního přispění MK ČR, statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje, pořádaly NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium v Opavě.