ceskesbory.cz
Výběrové řízení na spolupořadatele Celostátní přehlídky středoškolských PS
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, jeho útvar ARTAMA, jež z pověření Ministerstva kultury přehlídku pořádá, vyhlašuje výběrové řízení na spolupořadatele Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů.