ceskesbory.cz
Jan Kühn a trvalý otisk jeho sborů v hudebním dění
Jan Kühn (1891–1958), významný český pěvec a sbormistr, zanechal nesmazatelnou stopu v české sbormistrovské škole. Dal vzniknout tradici, která do té doby neexistovala. Založil a téměř čtvrtstoletí vedl dva sbory (Český pěvecký sbor a Kühnův dětský sbor), které pro jejich význam s údivem sledují i v zahraničí.