ceskesbory.cz
Kullervo: česká premiéra díla finského skladatele
Tento týden se ve Smetanově síni Obecního domu uskuteční jedna z největších hudebních událostí sezóny - česká premiéra chorální symfonie Kullervo finského skladatele Jeana Sibelia v podání Helsinského polytechnického sboru, mužské části Kühnova smíšeného sboru, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a sólistů.