ceskesbory.cz
Sborové studio Zvoneček vzdalo hold Petru Ebenovi
Červen je již pravidelně měsícem, v němž naše „sborové školy“ na svých výročních koncertech bilancují úspěšnost své celoroční umělecké práce. Nejinak tomu bylo i 8. června 2017 v Kostele sv. Šimona a Judy, kde se představila všechna oddělení jednoho z našich nejúspěšnějších dětských sborů, pražského Sborového studia Zvoneček.