ceskesbory.cz
PSPUk zpívalo o 105 a UČPS předala cenu Vadimu Petrovi
Ano, poněkud matoucí nadpis. Ale v tomto případě nejde o Pěvecké sdružení pražských učitelů, které po 105 letech úspěchů a slávy, ukončilo v roce 2013 pro nedostatek zpěváků svou činnost, nýbrž se jedná o slavné Pěvecké sdružení pražských učitelek, které pod shora uvedeným titulem uspořádalo svůj koncert u příležitosti 105. výročí nepřetržité existence sboru.