ceskesbory.cz
Canzona neosolium na Akademickej Banskej Bystrici
V dňoch 28. apríla až 1. mája 2017 sa Banská Bystrica na pár dní rozoznela zborovým spevom. Už po 17krát sa v tomto meste v strede Slovenska uskutočnil medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2017. Hlavným usporiadateľom festivalu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.