ceskesbory.cz
Sbormistryně Eva Šeinerová dnes převezme cenu České hudební rady
Česká hudební rada udělí Evě Šeinerové, dlouholeté sbormistryni a zakladatelce úspěšného ostravského koncertního sboru Permoník, cenu za celoživotní přínos pro rozvoj sborového zpěvu a propagaci české hudební kultury v zahraničí.