ceskesbory.cz
FKPS si vyzpívalo zlatou vzpomínku na Švýcarsko
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení pod vedením sbormistra Jaroslava Brycha opět potvrdilo, že patří mezi špičkové sbory i v mezinárodním měřítku. V soutěži ve švýcarském Montreux získalo v kategorii stejnohlasých sborů 1. cenu s vyznamenáním.