ceskesbory.cz
Hlavní výbor UČPS zasedal v Pardubicích. Vyhlásil rovněž výroční sborové ceny
V sobotu 11. března se na půdě Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice sešel hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů. Na programu bylo zhodnocení aktivit Unie v loňském roce a plánování roku následujícího, vše bylo podtrženo úspěšným hlasováním o rozpočtu pro příští rok.